Reabilitacijos bendruomenė vaikams „Apsisprendimas“

Psichologinės socialinės reabilitacijos bendruomenė vaikams ir jaunimui

Viešoji įstaiga „Apsisprendimas“ (ilgalaikė 12 mėn. trukmės reabilitacija)
Lėno km., Ukmergės raj.
tel.: 8-605-16218

el. paštas: apsisprendimas@info.lt
www.apsisprendimas.lt

Teikiamos paslaugos:

  • Laikinas apgyvendinimas.
  • Maitinimo organizavimas, 4 kartus per dieną.
  • Klientų socialinis psichologinis diagnostinis įvertinimas.
  • Sveikatos ir socialinių įgūdžių ugdymo paskaitų ir užsiėmimų ciklas.
  • Savęs pažinimo paskaitų ir užsiėmimų ciklas.
  • Grupiniai užsiėmimai.
  • Individualios psichologo konsultacijos.
  • Sporto užsiėmimai.
  • Šeimos narių konsultavimas probleminiais klausimais.

Komentuosite?