Sveiki, priverstinio gydymo Lietuvoje nėra, išskyrus teismų paskyrimą gydytis arba gydyti. Priverstinį gydymą nuo alkoholizmo (alkoholizmas – psichikos liga) apibrėžia „LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas“ 23, 27, 28 Straipsniai http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259559

Tad jeigu situacija atėjo iki tokio lygio, kad jau bendraujate su policija, prašykite, kad nurodytų (lieptų) gydytis nuo alkoholizmo. O tada taikykite šiuos nurodymus Rekomenduojami alkoholizmo gydymo etapai

Būtinai nepamirškite šio – tuo pat metu artimiesiems derėtų apsilankyti AL-Anon grupėse. Šios grupės padės ir tiems kurie namuose turi alkoholiką ir nori jį sumotyvuoti sveikti/gydytis nuo alkoholizmo.