Gabrielė

Panelė, jum kuo greičiau derėtų prisijungti prie AA ar AN grupės, būtinai paskambinkite į Vilties linija psichologinei pagalbai gauti.