@DAKTARAS AJBOLITAS – jeigu paskyrė buvo priežastis. Mes nežinome situacijos. Nuo medikamentų galima nulipti jeigu jie nereikalingi gydymui. Gali būti sunkesnių ar lengvesnių atvejų, gal vien medikamentinių korekcijų neužtenks, bus reikalinga ir toksikologo pagalba, bet įmanoma.