Kas nori, tas randa. Priklausomybe nuo benzodiazepinu yra stipresnė net už narkotikų.
Jei skiria gydytojas, tuomet ne šiaip sau. Gali gydytojas keisti į antidepresantus ar kt. vaistus. Keitimas į benzodiazepinus – bereikšmis, tiesiog reikia palaipsniui mažinti dozes iki nutraukimo. Staiga nutraukti negalima, reikia detoksikacijos- atliekama stacionare.
Išeitis- kreiptis į kompetentingą psichiatrą, gydanti nuo priklausomybių ir vykdyti jo nurodymus.