Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodika

Ši metodika parengta įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas“ pagal Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.

Projektą įgyvendina Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su projekto partneriais: Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija, Vilniaus priklausomybės ligų centru, labdaros ir paramos fondu AGAPAO, labdaros ir paramos fondu „Vilties švyturys“, viešąja įstaiga „Apsisprendimas“.

DARBO SU PRIKLAUSOMAIS NUO NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ ASMENIMIS METODIKA

Bendraautoriai:
1. Živilė Auglytė, Vilniaus toksikologijos klinikos psichologė – psichoterapeutė.
2. Kęstutis Dragūnevičius, Lietuvos AIDS centro Priklausomybės ligų skyriaus psichologas,
Vilniaus Universiteto Filosofi jos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros asistentas.
3. Jurgita Litvinienė, VšĮ Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja.
4. Rita Krikščiukaitytė, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros Projektų administravimo
departamento programos vadovė.
5. Jurgita Narmontienė, Vilniaus priklausomybės ligų centro psichologė.
6. Daiva Skučienė, Socialinių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
7. Dr. Emilis Subata, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius.
8. Lina Šumskaitė, Vilniaus universiteto lyčių studijų centro vyriausioji specialistė.
9. Dr. Laimutė Žalimienė, Vilniaus universiteto fi losofi jos fakulteto socialinio darbo katedros docentė.

Recenzentai:
Karilė Levickaitė, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ direktorė.
Habil. dr. Vidmantas Obelinius, VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos vadovas.
Dr. Rima Vaitkienė, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė.


Komentuosite?