Nemokamas narkomanijos ir alkoholizmo gydymas

Šis projektas pasibaigė 2022 m. vasario 28 d!
Informaciją dėl nemokamos reabilitacijos rasite čia: Nemokama psichologinė ir socialinė reabilitacija

Žemiau išvardintos įstaigos turi galimybę teikti nemokamas narkomanijos ir alkoholizmo gydymo paslaugas. Dėl laisvų vietų teirautis nurodytais telefonais. Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d. Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d. (atnaujinta 2022.01.03)

 1. LPF „Nugalėtojų akademija”
  Tel. 8 618 41436
  http://www.nugaletojuakademija.lt/
 2. LPF „Prieglobstis”
  Tel. 8 682 16109
  http://prieglobstis.org/
 3. Viešoji įstaiga „Vilties švyturys”
  Tel. 8 699 24963
  http://www.viltiessvyturys.lt/
 4. Pilnų namų bendruomenė
  Tel. 8 698 87006
  http://www.pnb.lt/
 5. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas”
  Tel. 8 698 10497
  http://sugrizimas.lt/
 6. Viešoji įstaiga „Alfa centras“
  Tel. 8 699 90399
  https://www.alfacentras.lt
 7. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis”
  Tel. 8 699 15577
  http://www.pusiaukelis.lt/
 8. Viešoji įstaiga „Gabrielius”
  Tel. 8 674 74220
  http://gabrielius.lt/
 9. Vilniaus arkivyskupijos Caritas
  Tel. 8 699 68 409
  http://www.asesubendruomene.lt/
 10. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“
  Tel. 8 677 78590
 11. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“
  Tel. 8 675 30949
  http://www.taikoskelias.org/
 12. Viešoji įstaiga „Eterna Vita”
  Tel. 8 616 05905
  http://www.eternavita.lt/

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.
Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.
Bendra Projekto biudžeto suma – 8 688 601,00 Eur.
Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001
Projektas įgyvendinamas su 12 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų psichinė sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan. Šių paslaugų teikimą užtikrina 14 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma apie 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens  atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Projektas suteiks galimybę 1600 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.  Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie  bendruomenės ir pan.

Šaltinis: http://ntakd.lrv.lt/

 


Komentarų 53

 1. Asta

  Laba diena norėčiau pasiteirauti, kaip skaičiau komentarus tai jie yra jau seni, gal įra dabar kokiu nemokamu įstaigu aplink zarasu ar Visagino apskritis labai norėčiau išsigyditi alkaholizmą. Ačiū

   1. Asta

    Ačiū Juliau,bet menesotoje buvau gavau diplomą,tačiau nepagelbėjo ėjau AA grupę,tačiau visviena noriu vartoti alkoholį.Vadinasi neturiu pinigu tai nėra galimybės ir pasigydyti. Ačiū už patarimą

    1. Julius

     AA grupės mokamos netapo ir teigia kad tokiomis netaps.

     Šiaurės šalyse, tai vienas iš labiausia paplitusių būdų, kaip nustoti vartoti. Daug žmonių Lietuvoje jos padėjo ir lig šiol padeda.

     Jeigu vieną kartą nepadėjo, eikite dar ir dar. Suklupote, kelkitės ir vėl nevartokite. Niekas už jus nenustos vartoti, tik jūs pati. Nėra tokio dalyko, kaip noro vartoti „išrovimas” iš galvos. Turite išsiugdyti įpročius nevartoti. Vienas iš būdų, – išmokti iš kitų.

 2. Dalia

  Sveiki mes skambinome į ,,Nugalėtojų akademiją,,,tai kaina 200 eurų.Skambinome ir į kitus centrus, ten taip pat mokama Norime patekti į nemokamą ???

  1. Žaneta

   Sveiki mano mano brolis yra priklausomas nuo narkotikų ir taip tęsiasi kelis metus , kaip galima jam padėti

 3. Julija

  Sveiki,
  Kaip supratau LT gydymas nuo narkotikų yra tik popieriuje nemokamas, o realiai tai visur nemaži pinigai. Kartais tai būna vieninteliai šeimos ištekliai. Vadinasi tas kuris vartoja narkotikus yra pasmerktas, nes jei šeima neišgali mokėti-jis nebus gydomas. O tos eilės tai juk neištirpsta taip greitai. Laikas nelaukia, nes gydymas reikalingas čia ir dabar, ne po kiek laiko jau gali būti vėlu-žmogaus jau nebėra. O gal ir teisingai daro, nes pats įklimpai į tą liūną, niekas varu nevarė, tai ir dvėsk dabar jei neturi pinigų ar reikia laukti eilėje.O artimiesiems tai jokios paguodos, nors yra skaudu kai tu matai savo artimą kankinantis.Tos visos bendruomenės, kaip suprantu irgi ima mokestį (žinoma joms irgi reikia išsilaikyti). O juk būtų galima mainais , kai per tv šneka, kad narkomanai patys dirba, augina kažką, parduoda išsilaikyti. Matyt čia tik per tv ir spaudą taip sau reklamą darosi. Atėjus iš gatvės niekas tavęs už dyka nepriims į jokias bendruomenes, kad ir kaip būtų noras gydytis didelis. Reikalinga pagalba, nes realiai pasveikti be jos neįmanoma. Tačiau tos pagalbos sulaukia tik keletas laimingųjų. O kiti eina žemėn, prieš tai prisikankinę patys ir savo artimuosius prikankinę. Aš galvojau, kad nuėjus pas savo gyd pasakai, kad turi problemą, padaro tyrimus, kurie tai patvirtina, duoda siuntimą kur gydytis ir vyksti. Deja, deja tai tik rožinė svajonė. Priekyje vienintelis išsigelbėjimas mirtis…

 4. Sima

  Labas vakaras,reikia pagalbos kur galima kuo greičiau kreiptis kad priimtų vyrą,pagaliau pripažino kad jam reikia pagalbos vartoja metadono tabletės ir heroiną,bet dabar nori gydytis,ačiū už pagalba.

 5. Dainius

  NKD duoda nepilną informaciją dėl nemokamų vietų. Šis projektas dalinai finansuoja tam tikrą vietų skaičių, ir ši kompensacija sudaro apie 50% paciento išlaidų (maistas, kanc. prekės, buitinės priemonės, dalinai – specialistų darbo apmokėjimas). Už pinigus, kuriuos skiria specialistų darbui apmokėti, net mokinys neis papildomai dirbti vasarą. Kitą išlaidų dalį apmoka pats centras. Be projekto dalyvių centre yra kitų pacientų, kurie, išbuvę centre metus, gali negauti kompensuojamų vietų – juos irgi kažkaip reikia išlaikyti. Jūs galvojate, kad gydymą sudaro tik iš tai, kad narkomanas pavalgys, nusipraus ir papieš spalvotais pieštukais? Ir visa tai jis galetų padaryti tik lauke, nes nuomai, statybai, remontui, įrengimui pinigų niekas neduoda. O reikalavimai reabilitacijoms labai griežti (narkomanas turi gyventi patalpoje su euroremontu). Galbūt kažkas, užuot kaltinęs reabilitacijas, parašys, kaip išspręsti finansavimo klausimą? Kaip neimti pinigų, bet prižiūrėti centrą, mokėti darbuotojams atlyginimus ir kokybiškai gydyti žmones?

  1. Audrius Batisa

   Dainiau, po tokio tipo komentaro vis pasižiūriu į projekto aprašymą, tam kad įsitikinčiau ar niekas nepasikeitė, psitikrinu šaltinius, cituoju:

   „Projektas suteiks galimybę 1600 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.”

   Šaltinis: http://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/projektai-2/vykdomi-projektai

   Iš tavo komentaro suprantu kad taip nėra, ar teisingai?

   1. Kristina

    Sveiki, mano sūnus buvo konsultacijoje ir jam patarė Meikštų dvarą už 250 eurų per mėnėsį. Tegul tėveliai sumoka.

 6. Vandersarassss

  Sveiki. Pries du metus baigiau gydyma kauno reabilitacijos centre,kuris truko 18men. Uz nieko nemokejau,net maitinimas buvo nemokamas. Lb dziaugiuosiu buvusia programa. Eina jau treti metai ir jauciuosi lb stiprus psixologiskai net minciu nekyla pradeti vartoti. Gyvenimas pasikeite absoliuciai,saziningai dirbu,retai isgeriu,meciau rukyti ismokau taupyti pinigus radau antra puse ie esu lb patenkintas savimi.

  1. Aistė

   Labas rytas. Skaičiau jūsų komentarą. Gal galite parašyti kokiame reabilitacijos centre Kauno r. gydėtės nemokamai. Turiu du sūnus priklausomus nuo alkoholio ir žolės. Ieškau pagalbos. Labai reikėtų žmogaus tokio kaip jūs kuris savo pavyzdžiu galėtų motyvuoti igydymuisi r pasidalinti savo patirtimi. Sūnums 29 ir 30 metų.

 7. Mama

  Esu mama,pinigu neturiu moketi kodavimui,bet turiu beda su alkocholiu ir noriu sustabdyti tai,tik mano rajone nieko nera kas tuo uzsema,uztat kai tokio beviltisko padeti esi o nera pagalbos… paskui gali but velu,kai tikrai nori pagalbos ir jos nera nysvyra rankos…. …

 8. Marius

  Pusę metų prabuvau reabilitacijos centre ir nuo pat pirmos dienos mokėjau kas mėnesį po 120 eurų. Kas man gali pasakyti, ar tai teisėtai
  ar ne?..Mokėjau ne savo noru, o buvo reikalaujama. Jeigu centras reikalavo neteisėtai, norėčiau susigrąžinti iš jo pinigus. Turiu net sąskaitą, kurioje atsispindi mokėtina suma.
  Laukiu kol atsakys kompetetingi atstovai. Mano el.pastas:mariukas.marenis15@gmail.com
  Ačiū.

 9. Andrius

  Sveiki. Dėja nuliūdau. Straipsnis rašo viena,o komentatoriai kitka? Kuo tikėti? Melu? Ar ir toliau meluoti sau? Esu motyvuotas ,noriu pasveikti. Tačiau paskaičius kom.,pasidaro liūdna. Gal vėl išgerti?

  1. Audrius Batisa

   Kaip ir rašiau ankščiau, –
   Dėl galimybių ir šio projekto, galite tiesiogiai bendrauti su
   Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
   Vyriausiąja specialiste (administratorė)

   Vestina Dilytė
   Tel.: 8 706 68093
   El.p. vestina.dilyte@ntakd.lt

   Kadangi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) kuruoja šį projektą, po įvairių komentarų šia tema, jie paskyrė asmenį atsakingą už tai, kad projektas veiktų sklandžiai pagal aprašą. Jeigu ir po kontaktų su NTAKD negalite gauti paslaugų, būtinai informuokite. Galime kreiptis į Vyriausybę, jeigu reikia į priežiūros ar teisėsaugos institucijas arba į teismą.

 10. Mindaugas

  Audriui,
  „nemokamas narkomanijos ir alkoholizmo gydymo paslaugas”
  Projektas 100 procentu finansuoja visas PASLAUGAS, tai yra : apgyvendinimo, maitinimo, konsultavimo. Taciau projektas nefinansuoja dideles dalies kitu islaidu, tai yra: remonto, baldu , yrangos , kompiuterines technikos, programu tam , kad kompiuteriai veiktu, bendro nusidevejimo, transporto islaikymo, rysiu, darbo terapijos yrankiu isigijimo ir nusidevejimo ir daugelio kitu papildomu islaidu.
  Kiekvienas centras sprendzia skirtingai susidaranty ” langa” , vieni centrai papildomai uzsidirba is ukines komercines veiklos, kiti iesko papildomu finansavimo saltiniu ,”paramos” . Vargu ar butu laimingi rebilitantai jai staiga sprogus sildymo katilui jiems rebilitacijos centro administracija pasakytu eikite, ateisite pavasari kai bus silta. Kaip pavyzdi isdestysiu paslaugas vienam zmogui:
  Vienas klientas privalo gauti (pagal soc.mino. reikalavimus kitaip centrui neisduodama licenzija) 0.3 etato socealinio darbuotojo padejejo,
  0.2 etato soc. darbuotojo, 0.2 etato psichologo. financiskai su mokesciais valstybiai tai yra 980 euru y menesy, tai tik konsultavimo paslauga (tam kad butu aiskiau tai apie 510 euru y rankas)
  Audriau, manau labai svarbu zmonems suteikti pilna info, nes suteikent daly info yra klaidinimas.

  1. Audrius Batisa

   Ačiū Mindaugai už informacijos papildymą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia kiek kitaip. „Projektas suteiks galimybę 1600 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.”

   Teksto šaltinis http://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/projektai-2/vykdomi-projektai

   Dėl galimybių ir šio projekto, galite tiesiogiai bendrauti su
   Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
   Vyriausiąja specialiste (administratorė)

   Vestina Dilytė
   Tel.: 8 706 68093
   El.p. vestina.dilyte@ntakd.lt

  2. Jonas

   ponas Mindaugai,
   iš Jūsų rašysenos matosi, kad Tamsta nelabai turite išsilavinimą, nes kiekviename žodyje po gramatinę klaidą. Tai kelia abejones dėl Jūsų išdėstytų minčių. Beje, pasigedau pačio centro vadovo atlyginimo dydžio, kas tai vieša paslaptis?:)))

 11. dovile

  Gal galite padeti noriu vaziuoti gyditis kartu su savo dukrele pinigu neturiu nezinau ka daryti nes visur mokama

 12. Nera

  Pats gydausi nepirma karta ir zinau kad daugelis bendruomeniu per aplinkui is zmogaus isspaudzia pinigus, dazniau darykite prevencija, kad centruose esantys zmones zinotu, kad moketi nepriklauso, tik taip imanoma tai sustabdyti. Tiesiog daug kas net nezino kad viskas finansuojama ir moketi nereikia.

  1. Jonas

   Todėl, kad niekas netikrina šių centrų, kur nuplaukia pinigai iš ES , tad ten betvarkė ir yra, nes žino, kad vargšas narkomanas niekam niekur nepasiskus. O jeigu ir bandys tai daryti, niekas juo nepatikės. Manau, kad ten pats didžiausias pinigų grobstymas. Jokios pinigų apskaitos kas kiek moka, o reikalauti reikalauja ir dar nemažus pinigus turi jiems kas mėnesį mokėti. Tad apie kokią nemokamą reabilitaciją eina kalba, visai nesuprantu, spangalai ir tiek.

 13. Audrius

  Sveiki, nurodykite konkrečią reabilitacijos bendruomenę, kurioje manote yra neskaidru su paslaugomis ir apmokėjimu. http://ntakd.lrv.lt Nurodo kas jie neturi pagrindo tikrinti, kai nėra įvardijamas konkretus atvejis.

  1. Jonas

   nurodysiu, kai iš ten išeisime, nes dabar nurodyti tas pats, kas pasakyti , kad gydytojui daviau kyšį, kuris ryt man darys operaciją…:))), nes nėra jokios garantijos, kad Jūs su jais ne iš vien…

 14. Ramune

  Skmbinau tik i keleta. Deja visur atsakymas buvo, jog gydymas mokamas…. vienoje istaigoje paaiskino, kad turi nemokamu tik 13 vietu ir eile laukianciuju… vienoje is istaigu atsiliepe zmogus, kuris pats ten gydosi, o kai paklausiau ar paslaugos mokamos isgirdau nuostaba, nes nemokamo gydymo nera… dar kazkur paaiskino, kad prevencija – tai ne gydymas, o informavimas ale kaip nesielgti, o toliau yra gydymas kuris mokamas. Ir su pasaipa- o jus mane nemokamai isgydysit…
  Toliau nusviro rankos. Suprantu, kad pradejus vartoti narkotikus nieks per prievarta nekiso, patys ieskojo kur linksmintis ir uz tai mokejo , o dabar kai gydytis – iesko komunizmo. Bet daznai jau buna prarade viska ir finansus taip pat…. o jei nera galimybes moketi? Tada kas?

  1. Audrius

   Sveiki Ramune. Kadangi tose pačiose reabilitacijos bendruomenėse yra dalis nemokamų, o dalis mokamų vietų, reikėtų pasitikslinti, kaip konkrečioje (iš išvardintų) įstaigoje patekti į nemokamą narkomanų reabilitacijos vietą. Visos šios reabilitacijos bendruomenės turi priimti, tam tikrą skaičių asmenų nemokamai priklausomybių reabilitacijai. Tad, paklausus turėtų nurodyti būdą, kaip gauti paslaugas nemokamai. Pavyzdžiui, – gal yra eilė, arba koks kitas atrankos būdas. Jums reikia pasitikslinti, – kaip patekti į nemokamą reabilitaciją.

   Gal kažkuri bendruomenė jums atsakė, kad tokios galimybės visai nėra. Arba pas juos neįmanoma gauti nemokamos reabilitacijos. Tada būtinai čia parašykite ir įstaigos pavadinimą.


 15. Vida

  Ji du men nevartojusi nei narkotiku nei alkoholio.bet matom pati nesugebes.reikia ja ismokyti gyventi ir suprasti aplinka.

 16. Vida

  Sveiki.Mergina turinti ivairiu priklausimybiu noretu dabar gyditis.Kiek ji domejosi tik mokamai rado.Galetume ja sek sav nuvezti.Gal galetumet patart kur kreiptis nemokamai gyditis pagal 12 zingsniu programa.Aciu uz atsakyma

   1. Vida

    Pries du men su Linu Gasiliausku snekejau sake menuo 200euru.Tai ta mergina paguldem I psichoterapijos skyriu Naujoj vilnioj poto Vasaros g dabar ji vel Naujoj Vilnioj siand israsoma.Psichologai su ja dirbo ir jisutinka gyditis.Nezinom ka daryt nes ji nedirbanti birzoj stovi pasalpas gauna.Aciu

    1. Audrius Batisa

     Prie gyvenamosios vietos labai neprisiriškite, šiuo atveju kuo toliau nuo namų tuo geriau.

     Pabandykite, visais šiais:

     Žemiau išvardintos įstaigos turi galimybę teikti nemokamas narkomanijos ir alkoholizmo gydymo paslaugas. Dėl laisvų vietų teirautis nurodytais telefonais.
     LPF „Nugalėtojų akademija”
     Tel. 8 698 08234
     http://www.nugaletojuakademija.lt/
     LPF „Prieglobstis”
     Tel. 8 682 16109
     http://prieglobstis.org/
     Viešoji įstaiga „Vilties švyturys”
     Tel. 8 650 14861
     http://www.viltiessvyturys.lt/
     Pilnų namų bendruomenė
     Tel. 8 698 87006
     http://www.pnb.lt/
     Viešoji įstaiga „Sugrįžimas”
     Tel. 8 698 10497
     http://sugrizimas.lt/
     Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras”
     Tel. 8 652 11157
     http://www.meikstudvaras.lt/
     Viešoji įstaiga „Apsisprendimas”
     Tel. 8 605 16218
     http://www.apsisprendimas.lt/
     Viešoji įstaiga „Pusiaukelis”
     Tel. 8 699 15577
     http://www.pusiaukelis.lt/
     Viešoji įstaiga „Gabrielius”
     Tel. 8 674 74220
     http://gabrielius.lt/
     Vilniaus arkivyskupijos Caritas
     Tel. 8 645 04650
     http://www.asesubendruomene.lt/
     Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“
     Tel. 8 677 78590
     Viešoji įstaiga „Agapao reabilitacijos centras“
     Tel. 8 650 73631
     Viešoji įstaiga „Taikos kelias“
     Tel. 8 675 30949
     http://www.taikoskelias.org/
     Viešoji įstaiga „Eterna Vita”
     Tel. 8 616 05905
     http://www.eternavita.lt/

 17. Audrius Batisa

  Kviečiu nepatingėti parašyti atsiliepimą apie tai kaip sekėsi bendrauti su šiomis įstaigomis.

  1. Sveta

   Laba diena mano vyras norkomanas gydosi jau antroj reabilitacijoj dabar kai ieskojau jam skambinau visur praso 100 euru mokesti ir sake kad cia ir taip yra tik dalis mokesciu kita dali apmoka jie,zinau kiek yra skirta islaikimui ir kad ne mazus pinigus sau pasiima,reikia daugiau patikrinimo kur nupkaukia tie pinigeliai man teko susitart biski maziau moket bet kai kam ir tu pinigu neturi,esiam susitoke mano alga 320euru uztenka 3asmenims vyrui pasalpa nepriklauso

   1. Audrius

    Sveiki, nurodykite konkrečią reabilitacijos bendruomenę, kurioje manote yra neskaidru su paslaugomis ir apmokėjimu. http://ntakd.lrv.lt Nurodo kas jig neturi pagrindo tikrinti, kai nėra įvardijamas konkretus atvejis.

    1. Sveta

     Laba diena Sugrižimas,pusiaukelis girdejau buvo patikrinimas pakvete keleta narkomanu klause ar je moka pasake kad ne bet visi 9 zmones moka po 100euru

Komentuosite?