PA Grupės „Avilys“ atnaujinta 2021.06.12

Savitarpio pagalbos Anoniminių tabletininkų grupė „Avilys“ tęsia savo veiklą
ir renkasi kiekvieną ketvirtadienį 18.30 – 19.30 val. Vilniuje
(L.Stuokos-Gucevičiaus g. 4 / Daukanto a. 1, Šv. Kryžiaus namuose).

Aistė
https://www.facebook.com/priklausomybenuovaistu
8 686 79619