PA Grupės

Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo vaistų priklausomybės.

UŽDARI anoniminiai SUSIRINKIMAI asmenims, priklausomiems nuo vaistų, vyksta L.STUOKOS-GUCEVIČIAUS G. 4 / DAUKANTO A. 1, VILNIUJE (Šv. Kryžiaus namuose)

KETVIRTADIENIAIS 18.30 – 19.30