Rūkymas

Kodėl žmonės ruko?

iš įpročio, norėdami atsipalaiduoti, dėl to, kad jiems malonu rukyti, taikydamiesi prie kitų, paveikti reklamos.

Kas vyksta, kai rukote?

Tabaką sudaro apie trys šimtai įvairių cheminių medžiagų. Nustatyta, kad 40 iš jų – nuodingos. Jums rukant, į kraują patenka šios cheminės medžiagos:

 • nikotinas – itin stipraus poveikio nuodinga medžiaga, kuri pagreitina širdies plakimą,
 • derva – ją sudaro keliolika vėžį sukeliančių medžiagų,
 • dirginančios, erzinančios medžiagos, kurios pažeidžia plaučių skaidulas, atliekančias plaučių valymo funkciją, todėl žmogus ima kosėti,
 • anglies monoksidas – labai nuodingos dujos, dėl kurių kraujas blogiau aprupina kuną deguonimi.

Socialiniai rūkymo padariniai

Pinigai – cigaretės labai brangios. Pinigus, kuriuos išleidžiame cigaretėms, galėtume išleisti kitiems dalykams.
Aplinkos tarša – rukaliai “priverčia” rukyti ir nerukančiuosius. Nerukantieji tampa pasyviais rukaliais.
Sveikatos apsaugos tarnybų duomenimis rukymas sutrumpina žmogaus gyvenimą 7 metais, sukelia tukstančius rimtų ligų.

Žala trečiajam pasauliui – džiovinant ir ruošiant tabaką pažeidžiami dideli žemės plotai. Ilgalaikės tabako auginimo pasekmės yra miško sunaikinimas, dirvos erozija, dirvožemio pavertimas nederlingu. Kai kuriose trečiojo pasaulio šalyse žemė tiesiog paimama tabakui auginti, ir jis eksportuojamas. Tai gali turėti grėsmingų pasekmių vietos gyventojams, sukelti badą ir kitas blogybes.

Rūkymas ir sveikata

Rūkymas paskatina ir sukelia daugelį negalavimų, ligų.

 • Bronchitas – rukymas sukelia 75% mirčių dėl chroniško bronchito.
 • Emfizema – plaučių liga, nuo kurios sutrinka kvėpavimas.
 • Širdies ligos – veikiant nikotinui, padažnėja širdies plakimas, širdis priversta smarkiau dirbti. Rukymas nulemia 25% mirties atvejų sergant širdies ligomis.
 • Vėžys – 90% sergančiųjų plaučių vėžiu mirčių yra nulemtos rukymo.
 • Kitos ligos – rukaliai yra fiziškai mažiau atsparus, negu nerukantys, jie greičiau suserga kitomis ligomis, prie jų “limpa” infekcijos, todėl jie dažniau serga persišaldymo ligomis, gripu ir kitomis infekcinėmis ligomis. Rukalių rizika mirti nuo įvairių ligų yra net 70% didesnė negu nerukančiųjų, jie 3,5 karto dažniau už nerukančius suserga.
 • Nerūkančios moterys, ištekėjusios už daug rukančių vyrų, keturis kartus dažniau miršta nuo plaučių vėžio už moteris, kurių vyrai neruko.
 • Rūkančių moterų kudikiai gimsta per mažo svorio, nėštumo metu joms gresia persileidimas, per ankstyvas gimdymas, vaisiaus arba naujagimio mirtis.

Rūkaliaus portretas

 • Paauglys, surukantis per dieną vieną pakelį cigarečių, 50% dažniau serga ir praleidžia pamokas nei nerukantieji. Du pakeliai per dieną praleistų pamokų skaičių padvigubina.
 • Dauguma rukančių paauglių ir laisvalaikį leidžia su rukančiais vaikinais ar merginomis.
 • Rūkantys paaugliai dažnai mokosi blogiau nei vidutiniškai.
 • Nesimokantys paaugliai rūko du kartus daugiau už tuos, kurie lanko mokyklą.
 • Daug mažiau rūkančių tarp tų, kurie rengiasi stoti į aukštąsias mokyklas.
 • Kuo labiau išsimokslinęs žmogus, tuo mažesnė tikimybė, kad jis rukys.
 • Dauguma rūkalių sutinka, kad rukyti kenksminga. 85% jų norėtų mesti rukę.

Patarimai metančiam rūkyti

 • Pasakykite savo draugams ir šeimos nariams, kad metate rukyti. Viešas įsipareigojimas suteikia daugiau ryžto.
 • Pasižadėdami nerukyti, neįsipareigokite “amžiams” – pasiryžkite iškęsti vieną dieną, paskui dar vieną ir t.t.
 • Neatidėliokite metimo dienos tam laikui, kai geriau jausitės ar busite geriau nusiteikę.
 • Paskirkite dieną – ir meskite.
 • Pašalinkite iš akių visas pagundas – cigaretes, degtukus ir t.t. Bendraukite su nerukančiais, stenkitės buti labai užsiėmęs.
 • Turėkite nesaldžios gumos, morkų, ledinukų nuo kosulio.
 • Iteikite sau, kad jei pajėgsite mesti rukyti, jums užteks valios ir kitiems svarbiems sprendimams – jus tapsite savo gyvenimo šeimininkais.
Žyma:

Komentuosite?