Skubi pagalba apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

Informacija teikiama visą parą tel. 8 5 236 2052, arba 8 687 53378
Būtinoji (skubi) pagalba asmenims apsinuodijus psichoaktyviomis medžiagomis teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančiuose reanimacijos skyriuose ir/ar toksikologijos skyriuose.

Jei žmogus apsinuodijo narkotikais

VISADA jei žmogus sąmoningas, pirmiausiai būtinai išsiaiškinkite, kokius narkotikus jis vartojo. Surinkite aptiktus miltelius, tabletes ir kita, kad gydytojai galėtų nustatyti, kas vartota.

Visais atvejais būtina iš karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas tel. 112 (galima skambinti ir iš mobiliųjų telefonų) arba 03, „Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“ – 103). Būtina, kad bent vienas žmogus visada liktų prie asmens, kuriam reikia pagalbos iki tol, kol atvyks greitoji pagalba ir reikalui esant, suteiktų pirmąją pagalbą.

Bendrasis pagalbos telefono numeris – 112

112 yra bendras nemokamas pagalbos telefono numeris netikėtų nelaimių ar grėsmių gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui atvejais. Juo paskambinus galima iškviesti pagrindines pagalbos tarnybas: greitąją medicinos pagalbos tarnybą, policiją ar ugniagesius-gelbėtojus. Numeriu 112 galima skambinti iš visų viešųjų telefono ryšio tinklų.

Vilniaus priklausomybės ligų centras

Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Tel. (8 5) 216 0014
Faks. (8 5) 216 0019
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: www.vplc.lt

Ambulatoriniame skyriuje teikiamos paslaugos: ambulatorinis ligonių ir jų artimųjų konsultavimas, gydymo skyrimas, palaikomasis gydymas; paauglių testavimas (įtarus vartojant narkotines medžiagas); psichologo konsultacijos; ambulatorinės anoniminės (prevencinės) konsultacijos visiems besikreipiantiems (asmens dokumentai nereikalingi); pakaitinis gydymas metadonu; apsvaigimų nustatymas.
Stacionare teikiamos paslaugos: alkoholinės abstinencijos gydymas; narkotinės abstinencijos gydymas; stacionari „Minesotos“ programa; reabilitacijos centras narkotikų vartotojams.

VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Ūmių apsinuodijimų skyrius

Adresas Šiltnamių g. 29, LT-04130, Vilnius
Tel. (8 5) 236 2091, (8 5) 236 2123, (8 5) 236 2094
Faks. (8 5) 216 8984
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: www.vgpul.lt

Teikiama skubi medicininė pagalba esant sunkiai abstinencijos būklei, psichikos ir elgesio sutrikimams: mėginimui nusižudyti ar tokio poelgio grėsmei, ūmioms psichozėms, sunkiai psichologinei traumai, dezorganizuojančiai elgesį; sunkiai depresijai, ryškiam psichomotoriniam sujaudinimui, agresijai arba smurtui, keliantiems grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams.

Aušros Vartų ligoninė

Adresas Subačiaus g. 9, Vilnius
Tel. (8 5) 231 4575, (8 5) 231 4573
Faks. (8 5) 231 4575
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: www.avl.lt

Atliekama detoksikacija paciento namuose arba stacionare. Taikoma kompleksinė priklausomybių gydymo programa; atliekami testai narkotinėms medžiagoms nustatyti; teikiamos konsultacijos priklausomybių turinčių asmenų tėvams, artimiesiems. Teikiama psichologinė, psichoterapinė, psichiatrinė pagalba; sprendžiamos dvasios krizės, kurios gali būti susijusios su priklausomybe nuo alkoholio, narkotikų, medikamentų ar azartinių lošimų.

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

Adresas Parko g. 15, LT-11205, Vilnius
Tel. (8 5) 267 0402, (8 5) 267 5597
Faks. (8 5) 267 1503
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: www.rvpl.lt

Gydomi pacientai, sergantys alkoholio ar narkotikų sukeltomis sunkiomis abstinencijomis ir psichozėmis. Teikiama intensyvi terapinė pagalba esant sunkiai psichikos būklei.


Komentarų 3

Komentuosite?