Sveiki, Lietuvoje beveik nėra priverstinio gydymo, tad surišę jo niekur nelaikys. Manyčiau jo artimiesiems (jums ar bent vienam iš jūsų mamai, žmonai) reikia nuvykti bent į kelias Al-Anon grupes tam kad išgirstumėte kaip kiti tvarkosi su panašiomis situacijomis. Ten taip pat sužinosite kaip, motyvuoti žmogų gydytis, kad jis pats to norėtų, o kai taip bus, gydytis nuo alkoholizmo.
Ta pati tema http://prevencija.lt/pokalbiai/tema/ar-galimai-priverstinai-gydyti-alkoholikus/

Priverstinį gydymą nuo alkoholizmo (alkoholizmas – psichikos liga) apibrėžia „LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas”
23, 27, 28 Straipsniai http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259559