Pritariu Nikui. Ir užjaučiu Renatą. Ar nori žmogus gydytis ar nenori, psichiatrinė neišgydys. Tik pats gali ieškotis pagalbos mokslinêja ar dvasineja literatúroje, klausyti paskaitų, bendrauti su žmonėmis, kurie gali padėti. Tam kartui padeda ir antidepresantai. Svarbu keisti gyvenima iš pagrindų, išmokti priimti nesėkmes ir pamilti save. Net savo noru jūsų nepriims gydytis. Pasiūlys išsiblaivinti, registruotis darbo biržoje ir kreiptis į psichikos centra. O kaip jam kreiptis, jeigu serga socialine fobija, blaivas negali į įstaigą įžengti. Aš manau,kad psichiatrinė reikalinga, kad problemų turintis asmuo būtų ištrauktas iš j į žalojančios aplinkos. Dabar gydytojai negali suteikti pagalbos be teismo sprendimo. Policija, psichiatrinės ir teismai mėto atsakomybę vieni kitiems ir lengviau atsidūsta, kai tokie ligonei miršta. Tik taip užsibaigia jų ir artimūjų kančios. Užjaučiu jus ,turinčius psichiškai nesveikų, alkoholikų, narkomanų savo aplinkoj. Tegul Dievas Jūsų pasigaili.