@Oksana
Į priklausomybės ligų centrą Šiauliuose.
Tačiau žmogus pats turi norėti nevartoti, o čia gali būti keblumų.