Kas yra alkoholio vartojimo sukeliama žala?

Alkoholio vartojimo sukeliama žala – tai žala žmogaus sveikatai, gerovei bei geriantįjį supantiems žmonėms (šeimai, visuomenei), atsirandanti dėl alkoholio vartojimo. Žala pačiam geriančiajam gali būti fizinės sveikatos problemos, pvz., traumos, kepenų ligos, drebančios rankos ir pan., ar psichinės sveikatos problemos, pvz., depresyvi nuotaika, agresyvumas ir pan., taip pat socialiniai padariniai, tokie kaip nutrūkę asmeniniai ar darbiniai ryšiai, nelaimingi įvykiai ir pan.


Komentuosite?